اسامی برگزیدگان مدارس شنا پسران دی ماه 1398
                   مبین
             گرامی نیا
             مربی : آقای فیوضی
                     روزهای زوج
           ساعت: 17:00 تا 18:30
                    مهدیار
                     فانی
              مربی : آقای مردانی
                        روزهای فرد
             ساعت: 20:00 تا 21:30
                 دیانوش
           امیر سلیمانی
             مربی : آقای فیوضی
                        روزهای زوج
             ساعت: 18:30 تا 20:00
                      نیما
                   شبانی
             مربی : آقای ابراهیمیان
             ساعت: 18:30 تا 20:00
                   متین
              گرامی نیا
             مربی : آقای فیوضی
                       روزهای زوج
             ساعت: 17:00 تا 18:30
اسامی برگزیدگان مدارس شنا پسران دی ماه 1398
             آدرین
          موسوی
             مربی : آقای فیوضی
                     روزهای زوج
           ساعت: 20:00 تا 21:30
                     
                  
            
                      
            
               کیان
      قدس روحانی
             مربی : آقای مرادیان
                       روزهای زوج
             ساعت: 15:30 تا 17:00
                  پرهام
                رویان فر
             مربی : آقای مردانی
                       روزهای فرد
             ساعت: 18:30 تا 20:00
               ایلیا
             پیرایش
               مربی : آقای مرادیان
                       روزهای فرد
             ساعت: 17:00 تا 18:30
اسامی برگزیدگان مدارس شنا دختران دی ماه 1398
      السا
   امجدی
              مربی : خانم فلاح
                     روزهای زوج
           ساعت: 17:00 تا 18:30
                  پریا
           وحیدی ارشد
             مربی : خانم صفایی
                    روزهای فرد
           ساعت: 19:30 تا 21:00
               دنیا
        امینی روشن
               مربی : خانم عظیمی
                      روزهای فرد
             ساعت: 17:00 تا 18:30
                 ثمین
               صاحبکار
                 مربی : خانم ربانی
                       روزهای فرد
             ساعت: 15:30 تا 17:00
                    آنیسا
                معبودی
                 مربی : خانم سهرابی
                        روزهای فرد
             ساعت: 17:00 تا 18:30
اسامی برگزیدگان مدارس شنا دختران دی ماه 1398
     سارینا
     خسروی
          مربی : خانم فلاح
                 روزهای زوج
       ساعت: 18:30 تا 20:00
                     فاطمه
                    طیرانی
             مربی : خانم سهرابی
                     روزهای فرد
          ساعت: 18:30 تا 20:00
               کیانا
            خدادادیان
            مربی : خانم سهرابی
                   روزهای زوج
          ساعت: 17:00 تا 18:30
                    فرزانه
                   رحیمی
                مربی : خانم ربانی
                       روزهای فرد
             ساعت: 14:00 تا 15:30
                  سوفیا
                  پیرایش
                 مربی : خانم ستاری
                        روزهای زوج
             ساعت: 14:00 تا 15:30
                  مانیا
                 پوران مهر
                مربی : خانم ستاری
                        روزهای زوج
             ساعت: 15:30 تا 17:00
     
آذر ۹۸
     
آبان ۹۸
     
مهر ۹۸
درباره ما
پرسش‌های متداول
تعرفه های ورودی
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
Instagram
Telegram
آئین نامه انضباطی
تور مجازی
چارت سازمانی
خدمات مجموعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کپی رایت © تمامی حقوق برای شرکت ارمغان آستارائی ( مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان ) محفوظ است. حریم خصوصی |  قوانین و مقررات |  ثبت شکایات